Tips & Råd

badrumsrenovering inom stockholm

Noggrann planering är nyckeln till en lyckad badrumsrenovering.

Detaljer som är viktiga att tänka på är bl.a placering på badrumsmöbler, toalettstol och tvättställ.
Det är exempelvis inte meningen att man ska behöva tränga sig in i duschen bara för handfatet hamnat för nära duschdörren.
Vi ger därför alltid råd under planeringen om vart det är mest lämpligt att placera diverse möbler och sanitetsvaror om du skulle vara osäker.

Om du vill ha en rad med mosaikplattor i duschdelen så är det viktigt att mosaiken är av samma tjocklek som resterande kakelplattor, 
annars hamnar plattorna på olika djup.
Vi rekommenderar oftast att kunden väljer 10x10 cm eller 15x15 cm klinker plattor till golvet för att få till rätt golvlutning mot golvbrunnen utan uppstickande kanter.
Placering på WC-stolen är också viktig så att det inte blir för trångt, tänk på att ha minst 15-20 cm fri yta på vardera sida om WC-stolen

Gällande placering av duschen så är det viktigt att välja rätt plats från början, om du t.ex har en vägg som är 1,5m bred och du vill planerar ytan för ett tvättställ och dusch, så är det mera praktiskt att få en duschdel som är 80 cm bred istället för köpa ett bredare tvättställ.


Hur en badrumsrenovering går till.
När du ändå är i planeringsfasen så kan vi berätta lite om hur renoveringen går till, 
så att du får en uppfattning om dom olika arbetsmomenten och vad som kan krävas av dig.

Det behövs alltid avställningsytor utanför badrummet där hantverkarna kan ställa av material och verktyg, skära kakel osv.
Vi rekommenderar alltid att flytta bort möbler m.m som står direkt utanför badrummet för att undvika onödiga skador och nedsmutning.
Det blir även en del damm när man river ett badrum, vi dammsäkrar arbetsplatsen så gott det går genom att plasta igen dörröppningar m.m, samt skydda golven.
Om du har garderober eller byråer med kläder i nära anslutning till badrummet så är det klokt att tömma dessa för undvika att det fina byggdammet tar sig igenom en stängda garderobsdörr m.m.

Efter att vi har täckt alla ytor i anslutning till badrummet så påbörjas demontering av gamla badrumsmöbler, sanitetsvaror, vvs m.m samt rivning av samtliga ytskikt i badrummet.


Beroende på om det är gipsväggar eller betongväggar så utförs arbetet med underlagen på lite olika sätt, 
det är ytterst viktigt att underlagen är jämna och raka innan tätskikten installeras för erhålla bästa resultat efter kakling. 
Betongväggar putsas och då blir det en del torktider beroende på hur tjock putsen blir. Putsade ytorna måste vara helt torra innan tätskikten kan installeras.
Skivmaterial på väggar tas ner och oftast måste väggarna reglas om då det finns nya bestämmelser om att reglar ska sitta med 30 cm mellanrum från varandra för att stabilisera väggar innan kakling,
kakelplattor kan annars lätt spricka om väggen är ostabil. Samtliga skivmaterial på väggar byts ut till våtrumsgips för att undvika organiskt material som annars kan börja mögla.
Om du har valt att sänka taket och installera infällda LED spotlights så utförs arbetet efter att underlagen på alla väggar är klara och torra.

badrumsrenoveringar stockholm

Golvet bilas upp, äldre avloppsrör och golvbrunn byts ut. Om du valt annan placering på WC, dusch m.m så installeras avloppsrören på rätt plats.
Här blir det även lite torktider om det skulle finnas fukt i befintligt betongbjälklag.
Nya el ledningar dras fram, nya ballofixer installeras på inkommande vattenrör (beroende på hur gamla dom är).
Ofta byggs det ett inspektionsutrymme vid inkommande vatten och avlopps stammar med slitsbotten, spillrör och inspektionslucka, 
om detta inte redan finns, så att om det skulle uppstå läckage i någon vattenkopplingar så rinner vattnet ut på badrumsgolvet genom spillröret och man kan snabbt åtgärda problemet.

Nu är det dags att flytspackla golvet med rätt lutning mot golvbrunnen. Om du har valt golvvärme måste golvet oftast flytspacklas 2 gånger.
(Här blir det även lite torktider)

badrumsrenovering

Därefter kommer våra duktiga plattsättare för att installera tätskikten och efter det kan dom påbörja med att sätta kakel och klinker. 
Det brukar ta ca: 18-24 timmar för limmet under tätskikten att torka.
Efter att kakel och klinker är satta så fogas plattorna, efter att fixen (fästmassan) har torkat vilket brukar ta mellan: 4-8 timmar beroende på fixens egenskaper.

Nu när badrummet börjar ta form installera blandare och VVS-rören till dusch, tvättställ, WC osv. 
Duschdörrar installeras (om du valt det) om du har valt utanpåliggande vattenrör så är det viktigt att du väljer rätt fästen till duschdörrar så att det går att borra hål för vattenrör i fästet för duschdörren.

Viktigt att tänka på vid planeringen är att inkommande vattenrör, el-uttag eller inspektionslucka inte får placeras inom våtzon 1 som är duschdelen (som normalt är 80 cm bred) + 60cm åt vardera sida.

Därefter installeras alla badrumsmöbler, tvättställ, toalettstol, tröskel,  osv.

Nu är ditt badrum färdigt och det är alltid härligt att inviga ett nytt badrum med ett varmt skönt bad eller dusch!

badrumsrenovering i stockholm